ชุดคู่ Leader Energy (หน่อไม้ฝรั่ง+PM)

คุณสมบัติสินค้า:

ชุดคู่ Leader Energy (หน่อไม้ฝรั่ง+ใบเตยผสมใบหม่อน)

หมวดหมู่ : โปรโมชั่น

แบรนด์ : uSmile101

Share

เนื้อหน่อไม้ฝรั่ง + เนื้อใบเตยผสมใบหม่อน 100% ชนิดผงความละเอียดสูงพิเศษ